O zaufaniu
About trust 


“About Trust” is a mirrored cube containing a built-in air extraction mechanism. The cube can only be locked and unlocked from the outside. It is not possible to close yourself in or let yourself out. The participant must pick someone to lock them in and trust that person enough to let them out. 
“About Trust” questions the nature of trust. Often we think about trust as a binary, but this work encourages the viewer to see it as it truly is, a spectrum. The boundaries of trust are not black and white but rather situational. The viewer must renounce the comfort of distance and become themselves a part of the artwork when they choose to step inside, and in choosing to step inside make a statement about whom they trust.

“O zaufaniu”, to obłożony lustrami kubik o wymiarach: 2 metry 10 centymetrów wysokości na metr szerokości. W środku obiektu znajduje się wmontowany mechanizm wypompowywania powietrza. Jedna ze ścian to drzwi otwierane i zamykane, tylko z zewnątrz. Za każdym zamknięciem drzwi, system wypompowywania powietrza się 
uruchamia. Wejście do środka możliwe jest tylko wtedy jeśli zostajesz zamknięty przez osobę z zewnątrz. Mając zaufanie do niej, że Cię wypuści. Nie ma możliwości zamknięcia się samemu. Praca ta, to zadanie pytania, o naturę zaufania. Wskazanie na to, że nie jest ono zerojedynkowe. Nie jest tak, że komuś ufasz albo nie. Granica zaufania rozrysowuje się wyostrza i upłynnia w zależności od sytuacji. Jest również refleksją nad łatwością posługiwania się słowami takimi jak przyjaźń czy miłość, które na zaufaniu w dużej mierze są budowane. Paradoksalnie uczestnik decyduje się na swego rodzaju wyjście ze strefy komfortu, wchodząc do środka. Widz z obserwatora, staje się mimowolnym uczestnikiem. Bo nawet jeśli podejmuje decyzje o tym że nie wchodzi do środka, to jest to informacja dla niego, że nie ma na sali osoby, której zaufałby na tyle, by zaryzykować swoje życie. Użycie luster jest symbolicznym zabiegiem mającym sprawić pozorne zniknięcie obiektu