As a member of URSS, I was a part of small team responsible of organization AFERA, MUSIC AND STUDENT'S CULTURE FESTIVAL. Celebration takes two days. First one: gigs, barbecue, food tracks, graffiti area, graphic design exhibition and after party in Layup. Second day: gig in Lawendowa pub.


Jako członek samorządu studenckiego, byłam częścią malej grupy osób odpowiedzialnej za organizację AFERY. Był to festival kultury studenckiej. 
Trwał on dwa dni. Pierwszy to koncerty, grill, food tracki, strefa grafitti, konkursy i wystawa. Następnie after party w Layup'ie. Drugi dzień to koncert w w pubie przy ulicy Lawendowej.
photo by Bartosz żukowski
Back to Top