Digital collage.
Two collages inspired by the memory of holiday postcards from the seaside. Dream Destination - as a word game meaning a dream vacation destination, but also a place to desire. I do believe that sometimes love can make woman feel like such an exotic dream island. Like a beloved, longing place where you want to go back.


Technika - Kolaż cyfrowy. Dwa kolaże z przymrużeniem oka są inspirowane wspomnieniem wakacyjnych pocztówek z nad morza. Dream Destination - jako gra słów znacząca wymarzone miejsce wakacji/ cel podróży. Wierzę, że kobiety mogą czuć się jak taka egzotyczna wymarzona wyspa. Jak ukochane, wytęsknione miejsce, do którego chce się wrócić.
Back to Top