Wystawa "głód",była wystawą młodej sztuki, połączona ze zbiórką żywności na rzecz lokalnej społeczności i performancem Kamila Niewińskiego.

"Hunger" exhibition, was a young art exhibition connected with food fundraiser and Kamil Niewiński'S performance.
Back to Top