"Rubber and Pencil" - were lectures about creative industry and drawing classes for free. Since 2018 I organized around 20 meetings.

"Gumką & Ołówkiem” - to bezpłatne wykłady o branży kreatywnej i zajęcia z rysunku. Od 2018 roku zorganizowałem około 20 spotkań.
photo by Marcin Cybula and Mateusz Waliszewski
Back to Top