Our society is highly self focused. We tend to think about self development, individual value. There is nothing wrong with being aware of individual value. But this way of thinking equally has it negative side if it doesn’t look into others as well as oneself. I printed “I me mine myself my ” on canvas as a manifestation of self value as an important factor in life, that is imprinted in our minds. Then I used chemicals erasing imprinted letters and at this same time this “space” created sentence “So how do you want to make space for somebody?”. I was trying to physically make space.
Nasze społeczeństwo jest mocno skupione na sobie. Myślimy o swoim rozwoju, o swoim szczęściu. Taka postawa niesie wiele pozytywów ale może też czynić nas ślepymi na potrzeby drugiego człowieka. Odbiłam na płótnie słowa “I me mine myself my ” czyli odmiany "ja " w jezyku angielskim.  JAko symbol tego jak mocno wdrukowane bywa nasze ego. NAstępnie za pomocą środków chemicznych wymazałam napis "So how do you want to make space for somebody?”" co oznacza "jak chcesz zrobić dla kogoś miejsce?". Próbowałam fizycznie stworzyć tą przestrzeń.


Back to Top